duckorrabit

Ferhat Mahir Çakaloz

Ferhat Mahir Çakaloz

Ferhat Mahir Çakaloz
Varoluşçu Analist / Psikolog
fmcakaloz@gmail.com

Ferhat Mahir Çakaloz, 1981’de doğdu, İstanbul’da büyüdü. 2000 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi’nden mezun oldu. Bir sene kültürlerarası öğrenci değişim programıyla Amerika’da yaşadı. 2005’te İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerini derece ile bitirdi. Yüksek lisansını 2006-2009 yılları arasında Fransa’da Vincennes – Saint-Denis (Paris 8) Üniversitesi Felsefe ve Kültürün Çağdaş Eleştirisi bölümünde tamamladı. 2015’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümünde doktorasına başladı. 2019’da doktora yeterliliği almaya hak kazandı, “Aydınlanma ve Eğitim” üzerine olan yeterlilik makalesi yayınlandı. Artık araştırmalarını kendi halinde, kendi hızında sürdürmektedir.

2000 yılından itibaren Türkiye ve Avrupa’da birçok sivil toplum kuruluşunda ve zaman zaman özel sektörde çeşitli projelerde gönüllü veya profesyonel olarak eğitmenlik, izleme/değerlendirme uzmanlığı ve danışmanlık yaptı. “Türkiye’de Gençlik Dışlanması ve Organize Gençliğin Dönüştürücü Etkisi” ismiyle yayınlanan araştırma yazısına katkı sağladı. 2016-2019 yılları arasında farklı üniversitelerde “Kültürlerarası İletişim” dersleri verdi. Deneyimsel öğrenme / formel olmayan yöntemler ile insan hakları, sosyal beceriler, birlikte çalışma, problem çözme ve kolaylaştırıcı/eğitmen eğitimlerinde uzmanlaştı.

2010 yılında askerlik hizmeti gereğince Gölcük Askeri Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde psikolog olarak çalıştı. Yıllar içerisinde İstanbul Aydın Üniversitesi’nden “Aile Danışmanı” sertifikası, İstanbul Bilgi Üniversitesi – Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nden “Mentorluk” sertifikası ve Viktor Frankl Enstitüsü’nden “Varoluşçu Analist / Logo-Terapist” uluslararası sertifikası almaya hak kazandı. Varoluşçu Akademi bünyesinde “Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi” devam etmektedir. Çalıştığı konular arasında stres, kaygı, depresyon, öfke, anlamsızlık, yalnızlık, ikili ilişkilerde ve/veya aileyle sorunlar, cinsel meseleler, yemek ve uykuyla ilgili sıkıntılar, iş yerinde veya gündelik hayatta huzursuzluk, takıntılar, zorlantılar, kayıp, yas, travmalar, bağımlılıklar, yabancılaşma, kimlik bunalımı gibi başlıklar sayılabilir.

Danışmanlık hizmetini (Türkçe veya İngilizce) online olarak vermektedir.

Bunların yanı sıra hizmet ve eğlence sektöründe deneyimleri oldu, sanat ve sporun çeşitli dallarıyla, Go (baduk) oyunuyla ve yoga ile ilgilendi.

Yazdığı şiir ve cümlelerden derleyip oluşturduğu “basit” adlı metni online olarak paylaştı.


Ferhat Mahir Çakaloz

Ferhat Mahir Çakaloz
Existential Analyst / Psychologist
fmcakaloz@gmail.comFerhat Mahir Çakaloz was born in 1981 and grew up in Istanbul. He graduated from Saint-Joseph French High School in 2000. He lived in the USA for a year with an intercultural student exchange program. He graduated from Istanbul Bilgi University in 2005 with a degree in Psychology and Sociology. He completed his master in Philosophy and Critique of Contemporary Culture at the University of Vincennes – Saint-Denis (Paris 8) in France between 2006-2009. In 2015, he started his doctorate at the Department of Philosophy at Mimar Sinan Fine Arts University. He was awarded a PhD qualification in 2019, his qualification article on “Enlightenment and Education” was published. Now he continues his research at his own pace.

Since 2000, he has worked as a volunteer or professional trainer, monitoring/evaluation specialist and consultant in many non-governmental organizations in Turkey and Europe, and from time to time in various projects in the private sector. Contributed to the research article titled “Youth Exclusion in Turkey and the Transformative Effect of Organized Youth”. Between 2016-2019, he gave lectures on “Intercultural Communication” at different universities. He has specialized in experiential learning / non-formal methods; human rights education, social skills, collaboration, problem solving and facilitator/trainer training.

In 2010, he worked as a psychologist at the Gölcük Military Hospital Psychiatry Clinic as part of his military service. Over the years, he was entitled “Family Counselor” from Istanbul Aydın University, “Mentor” from İstanbul Bilgi University – Civil Society Studies Center and international “Existential Analyst / Logo-Therapist” from Viktor Frankl Institute. His “Basic Existential Analysis Training” continues within the Existential Academy. Stress, anxiety, depression, anger, meaninglessness, loneliness, problems in relations and/or family, sexual issues, eating and sleeping troubles, restlessness at work or in daily life, obsessions, cumpulsions, loss, mourning, traumas, addictions, alienation, identity crisis are among the topics he’s working on.

He provides his consultancy service online (in Turkish or English).

In addition to these, he had experience in the service and entertainment industry, was interested in various branches of art and sports, the game of Go (baduk) and yoga.

He shared online, the text called “simple”, which he compiled from the poems and sentences he wrote (soon to be released in English).
duckorrabit
© 2021 Ferhat Mahir Cakaloz